top of page

How to บริจาคของเพื่อแพทย์เลือกอย่างไรให้แฮปปี้ทั้งผู้รับ-ผู้ให้

How to เลือกอุปกรณ์ป้องกันให้แพทย์

     เปิดวิธีเลือกซื้อ การดูคู่มือที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ “หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์การใช้ที่สมความตั้งใจของผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

       ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับสิ่งร้ายๆ ที่เป็นโรคภัยอย่างโควิด-19 อีกมุมหนึ่งก็มีสิ่งดีๆ  เกิดขึ้นมากมาย ทั้งการให้อาหาร ให้เงินช่วยเหลือ การบริจาคต่างๆ ซึ่งเป็นน้ำใจที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากสังคมไทย ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่มีน้ำใจที่ต้องการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จำพวกหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และโดยส่วนใหญ่ก็สั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ

       ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ตามความตั้งใจที่จะบริจาค ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ ให้สังเกตข้อมูลบนฉลาก เอกสารกำกับ แคตตาล็อก หรือคู่มือการใช้ที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

หน้ากากอนามัย

1. หน้ากากอนามัยตัวสินค้าต้องระบุ

  • ชื่อ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, Surgical mask, Medical mask

  • วัตถุประสงค์การใช้ เพื่อกรองหรือฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย กันละอองฝอยจากการไอ จาม

หน้ากาก

2. หน้ากาก N95 ตัวสินค้าต้องระบุ

  • ชื่อ หน้ากาก N95 ทางการแพทย์, Surgical N95, N95 respirator, Medical respirator, Surgical respirator, Healthcare respirator, Medical protective respirator

  • ประเภทและมาตรฐานของหน้ากาก N95 และหน่วยงานที่ให้การรับรอง/อนุญาต ตามแหล่งที่มา ดังนี้

- สหรัฐอเมริกา: N95 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว ASTM F1862 รับรองโดย NIOSH

- จีน: KN95 อ้างอิงตามมาตรฐาน GB 19083 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว YY/T 0691-2008 รับรองโดย NMPA

- สหภาพยุโรป: FFP2, FFP3 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว EN 14683, ISO 22609 รับรองโดย EU Notified Bodies

- ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์: N95/P2 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐานการทดสอบการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว AS4381 รับรองโดย TGA

ชุดป้องกัน

3. ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ชุด Surgical Gown ต้องได้มาตรฐานตามแหล่งที่มา ดังนี้

    - สหรัฐอเมริกา: ต้องได้มาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ที่ระดับ 3 หรือ 4 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐาน ASTM F1670 (ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว) และ ASTM F1671 (ป้องกันการทะลุผ่านของไวรัส)

   - สหภาพยุโรป: ต้องได้มาตรฐาน EN 13795 ที่ระดับ High Performance และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐาน EN 20811 (ป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน), EN ISO 22610 (ป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดันที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย) และ EN ISO 22612 (ป้องกันการซึมผ่านของอนุภาคแบคทีเรีย)

  • ชุด Coverall ต้องได้มาตรฐานตามแหล่งที่มา ดังนี้

     - จีน: ต้องได้มาตรฐาน GB 19082

     - สหภาพยุโรป: ต้องได้มาตรฐาน EN 14126 ที่ระดับ 5 และอาจแสดงร่วมกับรหัสมาตรฐาน ISO 16604 ไม่ต่ำกว่าระดับ 2

 สำหรับการซื้อสินค้าดังกล่าวจากผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันไวรัส และ จำหน่ายชุดเสื้อ PPE ในประเทศไทย ให้ขอดูใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนการนำเข้ามา เพื่อบริจาคให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บำบัด รักษา เช่น สภากาชาดไทย หรือ องค์กรการกุศลอื่นๆ นั้น ขอให้เตรียมเอกสารหนังสือชี้แจงการนำเข้า ที่มีการระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น) ที่นำมาบริจาคให้แก่หน่วยงานใด จำนวนเท่าไหร่ และบัญชีราคาสินค้า (invoice) ที่สำคัญต้องมีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่รับบริจาคด้วย แล้วนำไปยื่นที่ด่านอาหารและยา โดยจะพิจารณาออกของให้ทันที ไม่ล่าช้า อย. พร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาวิกฤติ

bottom of page