จำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด

Medical Non-Contact IR Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ.jpg

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก โดยไม่ต้องสัมผัสตัว ความแม่นยำสูง โดยตรวจจับความเข้มของอินฟราเรดทางหน้าผาก

 • อ่านค่าอุณหภูมิ 1 วินาที

 • ระยะห่างระหว่างเครื่องและหน้าผากไม่เกิน 3-5 ซม.

 • วัดอุณหภูมิในหน่วย ํC องศาเซลเซียส

มาตรฐานของสินค้า
Home_covid_tact_5-1.png

Download Datasheet

Download คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ภายในกล่อง

 • เครื่องวัดอุรหภูมิ

 • ถ่าน AA 2 ก้อน

 • คู่มือการใช้งาน

 • ใบเซอร์

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิ
(Product description)

เครื่องวัดอุณภูมิ อินฟาเรด

K-Life IR-101 is an infrared thermometer which measures the human body or an object temperature nased on the infrared energy emitted by the forehead or an object (such as milk and water). You can quickly get measurement results after pointing the temperature probe to the target. The thermometer consists of a shell, a LCD, buttons, a beeper, an ifrared sensor and

a microporcessor. The infrared temperature sensor collects infrared energy emitted by the forehead. After being focused by a lens, the energy is converted into

a temperature reading by the thermopiles and the measurement circuit.

 • Non-contact detection (0.5 i)

 • Free K-Life digital thermometer inside

 • Body or object temperature detection

 • Displays reading in seconds

 • Very easy conversion from sound mode to non sound mode and from celsuis mode to farhenheit mode

 • Gives an auditory and visual fever warning (three colours lcd display)

เครื่องวัดอุณภูมิ2